Αναζήτηση προγραμμάτων

Many of us suffer from a chronic disease which requires ongoing treatment. Whether you have high blood pressure, diabetes, asthma, or HIV, our team of care providers can help. At Whitman-Walker Health, our medical team members are experts in chronic disease management and can help you to reach your health goals, manage your disease, and prevent complications.

 

Talk to your medical team member today about Chronic Disease Management plans or call 202.745.7000 to schedule an appointment and speak with a staff member about getting into care.

Tοποθεσίες

Χωρίς σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

    Ας κρατησουμε επαφή

    Αποκτήστε τις τελευταίες ειδήσεις της κοινότητας Whitman-Walker Health που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας!